Är det dags för nya nödskyltar? På arbetsplatser och i offentliga fastigheter är det vanligt med skyltar av detta slag, för att skydda både kunder, besökare och anställda. Det finns olika sorters nödskyltar med olika budskap, mer eller mindre kan alla budskap behövas beroende på vilken sorts lokal eller fastighet det handlar om.

Skyltarna kan exempelvis kommunicera hur man ska orientera sig, hur man signalerar fara eller hur man får tillgång till hjälp vid en nödsituation. De är gröna med text och/eller symboler i vitt, vilket ger en bra kontrast som gör att man inte kan undgå budskapet. Några konkreta exempel på nödskyltar är nödstopp, första hjälpen, riktningspil, nöddusch, nödöppnare, förbandslåda och ögondusch. Oavsett om fastigheten ifråga redan har merparten av dessa skyltar, så kan det vara bra att se över det som finns, kanske behöver man ytterligare en variant? Det är bättre att ta det säkra före det osäkra – fler nödskyltar än färre!

Nödskyltarna som sparar viktig tid

Skyltar av detta slag sparar verkligen tid! Skulle det uppstå en nödsituation, exempelvis att någon på arbetsplatsen kommer till skada – då underlättar det att veta vart förbandslådan eller kanske ögonduschen finns. Det är inte givet att man vet det ifall det inte finns någon skylt som talar om det. Det kan vara en god idé att utrusta arbetsplatsen med detta oavsett om det exempelvis är en industrimiljö eller en kontorsmiljö.

Särskilt viktigt är det inom industrin där farliga vätskor och material kan finnas i hanteringen och indirekt skulle kunna skada personalen.
Det är givetvis också tidsbesparande att ha nödskyltar vid en eventuell brand eller liknande nödsituation. En riktningspil kan exempelvis vara räddaren i nöden för att veta vart man ska ta sig ut eller en skylt som talar om hur man sätter igång utrymningslarmet. Tveka därför inte – se över just era lokaler, oavsett om de är nya eller inte och se till att ni är utrustade med de nödskyltar som ni behöver!